Oudercommissie

De oudercommissie behartigd de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de opvang. Wij staan open voor suggesties, vragen en tips! Ook zijn we op zoek naar nieuwe leden! Je kunt via ons mailadres contact met ons opnemen: ocommerkanaal@gmail.com.

Opmerking?

Hieronder is het reglement van Kinderopvang Ommerkanaal vinden:

Regelement Oudercommissie