Klachtencommissie Kinderopvang

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

Kinderopvang Ommerkanaal is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’. Mocht er een klacht niet naar wens binnen de Kinderopvang Ommerkanaal opgelost worden, dan kunt u zich als ouder wenden tot De Geschillencommissie. 

Hieronder is het klachtenverslag te vinden

Klachtenverslag 2018

Klachtenprotocol 2019