Geschillencommissie

Geschillencommissie

Kinderopvang Ommerkanaal is aangesloten bij de Geschillencommissie. Mocht er een klacht niet naar wens binnen met ons opgelost worden, dan kunt u zich als ouder/ verzorger wenden tot de Geschillencommissie. 

Hieronder is ons klachten protocol te vinden:

Protocol klachten 2022