Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid wordt beschreven wat ‘Kinderopvang Ommerkanaal’ voor visie op kinderen heeft.  Het geeft een beeld van ons pedagogisch handelen. Ook wordt beschreven hoe aan deze visie vorm gegeven wordt in de dagelijkse praktijk en welke doelen hier uit voort komen.

Hieronder is het pedagogisch beleid te downloaden.

2023 Pedagogisch beleid (9)