Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit drie ouders van de kinderopvang en
de BSO. Wij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de
oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de opvang.

Hieronder is het reglement van Kinderopvang Ommerkanaal vinden:

Reglement Oudercommissie

Wij staan open voor suggesties, vragen en tips!
We willen graag namens alle ouders spreken; dus input is altijd welkom!!

Tot horens!!
Groetjes, Janita, Linda & Anita
mail ons: ocommerkanaal@gmail.com