Oudercommissie

Beste ouders,

Wij, Linda Baarslag en  Anouk Oosterholt vormen de oudercommissie van Kinderopvang Ommerkanaal.

Als oudercommissie willen we jullie belangen behartigen, daarom horen we graag van u als er dingen heel goed gaan… maar ook als er dingen zijn die beter kunnen.

Bij vragen of een goede tip mail dan naar: OCommerkanaal@gmail.com


Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang en  buitenschoolse opvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de opvang.

Hieronder is het reglement van Kinderopvang Ommerkanaal van vinden:

Huishoudelijk Reglement Oudercommissie

Wij zoeken nog meer ouders die willen deel willen nemen aan de oudercommissie. Interesse hiervoor? Lees dan onderstaande informatie:

Informatie Oudercommissie