Bestuur

Onze kinderopvang bestaat uit een enthousiast bestuur van 6 leden, die zich op vrijwillige basis inzetten ten behoeve van de kinderopvang.

Doel van het bestuur is het uitvoeren van Kinderopvang aan het Ommerkanaal. De stichting werkt zonder winstbejag. Eventuele winst komt direct weer ten goede van de kinderopvang en/of projecten t.b.v. de buurtschap Ommerkanaal.

Het bestuur ziet er als volgt uit

Voorzitter: Jenny Slotman

Secretaris: Gabrielle Makkinga

Penningmeester: Erik Kamphuis

Algemeen lid: Eva Leusink

Algemeen lid: Jan van der Graaf