Bestuur

Onze stichting bestaat uit een enthousiast bestuur van 7 leden, die zich op vrijwillige basis inzetten ten behoeve van de kinderopvang.

Doel van het bestuur is het uitvoeren van Kinderopvang aan het Ommerkanaal. De stichting werkt zonder winstbejag. Eventuele winst komt direct weer ten goede van de kinderopvang en/of projecten t.b.v. de buurtschap Ommerkanaal.

Het bestuur ziet er als volgt uit

Voorzitter: Gabrielle Makkinga

Secretaris: Susan van Harten

Penningmeester: Erik Kamphuis

Algemeen lid: Jenny Slotman

Algemeen lid: Jan van der Graaf

Algemeen lid : Paulien Rijpkema

Algemeen lid: Tamara van de Vegte