Onze visie

Onze kinderopvang gelooft in de kracht van kleinschaligheid en de toegevoegde waarde van het buitengebied. Rust, ruimte en regelmaat zijn begrippen die ons na aan het hart liggen. Onze opvang is gebouwd op 3 fundamenten: spelen, beleven & groeien.

Spelen: De kinderopvang groep, peuterspeelzaalgroep en de BSO- groep is er voor kinderen van nul jaar tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan en is een perfecte plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten. 

Wij bieden een veilige plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Kinderen leren hier samen te spelen maar er is ook ruimte voor individueel spel. Door te spelen wordt er geleerd om te gaan met andere kinderen en onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Ze leren te delen en bijvoorbeeld te moeten wachten op hun beurt. Deze manier van spelen is goed voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

In de toekomst willen we voor alle kinderen onder leiding van een deskundige activiteiten aanbieden op het gebied van sport, muziek en cultuur. Zoals dansles, gitaarles, etc.

Beleven: Kinderen leren door dingen te beleven, door zelf iets te ondernemen en te ervaren. De activiteiten die worden aangeboden aan de kinderen liggen altijd dicht bij hun belevingswereld.

Groeien: Wij willen de kinderen stimuleren in hun groei en in hun ontwikkeling. Dit doen wij door ze uit te dagen, ze dingen aan te leren en hun eigen inbreng te stimuleren. Iedere keer als iets lukt groeit hun zelfvertrouwen en durven ze weer een stap verder te gaan; ontwikkelen ze zich. Dit verhoogt de zelfstandigheid van het kind en draagt bij aan de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid.