Informatie

spelen

De kinderopvang is er voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar en is een perfecte plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten.

Wij bieden een veilige plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Kinderen leren hier samen te spelen maar er is ook ruimte voor individueel spel. Door te spelen wordt er geleerd om te gaan met andere kinderen en dit onder toezicht van de leidsters. Ze leren te delen en bijvoorbeeld te moeten wachten op hun beurt. Deze manier van spelen is goed voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Voor de kinderen vanaf 6 jaar is er in de buitenschoolse periode gelegenheid om zich in bepaalde sporten te bekwamen. Onder leiding van een trainer worden activiteiten aangeboden op het gebied van voet-, volley-, honk-, hand- en korfbal, hockey en andere sporten.

& Zo ontdekken kinderen vanuit hun aangeboren nieuwsgierigheid in hun spel, mogelijkheden die ze ongedwongen steeds opnieuw en verder uitproberen.

beleven

Kinderen leren door dingen te beleven, door zelf iets te ondernemen. Ommerkanaal ligt gelegen tussen de weilanden en boerderijen. Het spreekt voor zich om bij de keuze van activiteiten het landelijke karakter als uitgangspunt te nemen. Zo kan er een moestuin door de kinderen onderhouden worden, kunnen er kippen verzorgd worden of een bezoek gebracht worden bij de boer.

Natuurlijk zullen er ook andere activiteiten worden aangeboden. Hierdoor wordt in onderlinge samenhang meer betekenis gegeven aan woorden, begrippen en handelingen. De thema’s die gekozen worden, liggen altijd dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de kinderen vanaf 6 jaar is er in de buitenschoolse periode gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van techniek, creativiteit, dierenverzorging, koken en muziek maken. Onder begeleiding van bekwame mensen kunnen kinderen muziek- , kook, of schilderles volgen.

& Zo beleeft uw kind iedere dag nieuwe dingen waardoor het kan leren

groeien

Wij willen de kinderen stimuleren om te groeien in hun ontwikkeling. Dit doen wij door ze uit te dagen, ze dingen aan te leren en hun eigen inbreng te stimuleren. Iedere keer als iets lukt groeit hun zelfvertrouwen en durven ze weer een stap verder te gaan; ontwikkelen ze zich. Dit verhoogt de zelfstandigheid en ontwikkelt uw kind de eigen persoonlijkheid.

Voor de kinderen vanaf 6 jaar is er in de buitenschoolse periode gelegenheid om huiswerk te maken, begeleid te worden bij leer- en huiswerk, ook is er ruimte om nieuwe dingen te leren, wellicht dingen die ze zelf hebben bedacht.

& Zo groeit uw kind in hun eigen persoonlijke ontwikkeling!