Downloads

GGD rapporten

Kinderopvang ‘Ommerkanaal’ is aangesloten bij de GGD regio Zwolle. Ieder jaar wordt er door de GGD een screening gehouden om te kijken hoe we werken (pedagogisch beleidsplan) en of we voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en gezondheid.

Hieronder vind je de meest recente onderzoeksrapporten.

Kinderopvang Ommerkanaal 2023

BSO Kinderopvang Ommerkanaal 2023