Contact

Wilt u meer informatie over onze kinderopvang?

Kom gerust langs of neem contact met ons op.

Kinderopvang Ommerkanaal
Ommerkanaal West 22
7731 XR  Ommen
0523 676372

Email : info@kinderopvangommerkanaal.nl

Veel gestelde vragen.

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘ziek melden’. Let op: uw kind is ziek totdat u hem/haar weer beter meldt via het ouderportaal.

Hoe kan ik mijn kind afwezig melden?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘afwezig melden’.

Hoe kan ik een extra opvangdag(deel) aanvragen?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en klikt op het plus teken naast ‘incidentele opvang’. U kiest de datum en tijden waarop u extra opvang wilt aanvragen en klikt op ‘opslaan’.

U ontvangt een e-mail waarin uw aanvraag wordt toegekend of afgekeurd.

U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot afname van extra dagdelen, uiterlijk op vrijdag voor de daarop volgende week.

het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting  mogelijk is.

aan het afnemen van extra dagdelen zijn kosten verbonden.

het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak.

een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. Ook indien u onverhoopt geen gebruik maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening gebracht.

Hoe geef ik aan in welke vakantieweken mijn kind afwezig zal zijn?

U logt in in het ouderportaal. U klikt bij het betreffende kind op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘afwezig melden’. U geeft minimaal twee maanden vooraf de afwezigheid van uw kind door.

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

U kunt inloggen in Kindplanner via de website van Kinderopvang Ommerkanaal, button ouderportaal. Uw inlog id is het mailadres dat in onze administratie bekend is. Uw wachtwoord is zelfgekozen.

Mijn mailadres is niet bekend bij Kinderopvang Ommerkanaal. Wat kan ik doen?

U stuurt een e-mail aan info@kinderopvangommerkanaal.nl met het verzoek uw mailadres toe te voegen. Vermeld de naam en geboortedatum van het kind dat is geplaatst bij Kinderopvang Ommerkanaal.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor hele dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang?

U schrijft uw kind in via de website van Kinderopvang Ommerkanaal, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor opvang.

Hoe kan ik een volgend kind (broertje of zusje) aanmelden?

U schrijft uw tweede of volgende kind in via het ouderportaal van Kindplanner:

. Kies in menu (linksboven in het scherm) de optie familie.

. Klik op de groene button rechtsbovenin en kies de optie broertje/zusje toevoegen.

.Vul de gegevens in en vraag opvang op de gewenste dagen en per de gewenste datum aan

Hoe kan ik de facturen en de jaaropgave inzien?

U logt in in het ouderportaal en klikt linksboven in het menu op ‘financieel overzicht’.

Hoe kan ik de plaatsingsovereenkomst en het ‘overzicht kosten kinderopvang’ inzien?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. In het betreffende contract vindt u het ‘overzicht kosten kinderopvang’ waarmee u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Hoe kan ik de opvang van mijn kind(eren) wijzigen, uitbreiden of gedeeltelijk of geheel opzeggen?

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. U kiest het contract dat u wilt aanpassen en klikt op de groene button rechtsbovenin. U kiest voor ‘wijzigen’ (bij gewenste uitbreiding of gedeeltelijke opzegging) of voor ‘opzeggen’ bij beëindiging van de opvang. Kies de gewenste ingangsdatum van de wijziging of opzegging*.

* De opzegtermijn bedraagt twee maand.

Hoe vraagt u vakantieopvang aan?

U kunt op twee manieren gebruik maken van vakantieopvang:

1. voor alle 12 weken schoolvakantie per jaar,

2. op basis van een ‘ x-aantal weken’ vakantiepakket.

  • Indien u gebruik maakt van een ‘x-aantal weken’ vakantieopvangpakket is uw kind in Kindplanner automatisch aanwezig gemeld voor het aantal schoolvakantieweken dat u afneemt, vanaf de eerste schoolvakantie na aanvangsdatum van de plaatsing. Wanneer u dit wilt aanpassen, geeft u uiterlijk drie weken vooraf in Kindplanner aan tijdens welke schoolvakantieweken en op welke dagen uw kind afwezig zal zijn. Het aantal beschikbare vakantieopvangweken schuift dan automatisch door naar de volgende schoolvakantie. > U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘afwezig’ melden.
  • Indien u gebruik maakt van flexibele vakantieopvang per schoolvakantie, vraagt u via Kindplanner vakantieopvang aan. U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘incidentele opvang’.